Gratuit avec l'essai de 30 jours

Abonnement à Audible

14,95$ par mois

1 crédit par mois pour vous procurer le titre de votre choix – ce titre vous appartient.
Le catalogue Plus – écoutez à volonté des milliers de productions originales, de balados et de livres audio.
Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulable en tout temps.
Acheter pour 6,13$

Acheter pour 6,13$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Den 25 augusti 1944 intar franska och amerikanska divisioner Paris. De svettiga och uttröttade soldaterna möts av kyssar, blommor, vin och framsträckta spädbarn. Hitlers kommendör har kapitulerat, och den svartröda hakkorsflaggan byts ut mot trikoloren på alla officiella byggnader, efter hand som befriarna rensar ut de tyska soldater som förskansat sig runt om i staden.

Resten av landet är dock långtifrån befriat, och i det övriga Europa rasar kriget på. Tidigt på morgonen den 16 december bryter helvetet lös i Ardennerna i Belgien. Tusentals kanoner banar väg för tyska pansarstyrkor, som plöjer rakt genom de amerikanska försvarslinjerna. Offensiven är Hitlers sista stora motanfall. Lyckas det inte har de allierade fri lejd till Berlin.

Del 8 i serien "En värld i krig" följer de avgörande händelserna på alla fronter hösten 1944 före ryssarnas och amerikanernas slutspurt mot Berlin.

"Allt om Historia" tar med dig på en halsbrytande resa till svunna tider, så att du kan njuta av historiens största händelser. Följ med tillbaka i tiden - tillbaka till andra världskrigets frontlinjer, vikingarnas räder och egypternas gudsdyrkan. "Allt om Historia" är för dig som vill veta mer om spännande och dramatiska händelser i det förflutna.

©2020 SAGA Egmont (P)2020 SAGA Egmont

Ce que les auditeurs disent de Hitlers sista krampryckningar

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.