Gratuit avec l'essai de 30 jours

Abonnement à Audible

14,95$ par mois

1 crédit par mois pour vous procurer le titre de votre choix – ce titre vous appartient.
Le catalogue Plus – écoutez à volonté des milliers de productions originales, de balados et de livres audio.
Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulable en tout temps.
Acheter pour 17,26$

Acheter pour 17,26$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

En fascinerende enmandsfærd gennem virkeligheden, videnskaben og videbegærligheden - fra Big Bang til menneskets molekyler og fra galaksernes grænseland til atomernes afkroge - der med god grund blevet en international bestseller. Her er bogen, der besvarer alle de allermest nærliggende naturvidenskabelige spørgsmål, så enhver kan forstå det.

Bill Bryson er ikke meget for at rejse, siger han selv. Til gengæld er han inden for hjemmets fire vægge umættelig i sin nysgerrighed efter at forstå den fascinerende verden omkring ham, inden i ham, deroppe og dernede. "Historien om næsten alting" er resultatet af hans enmandsfærd gennem virkeligheden, videnskaben og videbegærligheden, hvor han forsøger at begribe alt, der er sket og som findes - lige fra Big Bang til menneskets molekyler, og fra galaksernes grænseland til atomernes afkroge. Hvad han ser på sin færd, skildrer han i et livfuldt og dagligdags sprog, og han besvarer præcis de spørgsmål, som enhver anden interesseret person kunne finde på at stille.

Bogen er fyldt med facts, forklaringer og fortællinger - skrevet i et sprog, der vel er underholdende og dagligdags, men samtidig så præcist, som man har ret til at forlange det af førsterangs naturvidenskabelig formidling. Historien om næsten alting er netop den bog, som mange af os har gået og ventet på - hvor vi for første gang ikke behøver skamme os over at stille de allermest nærliggende naturvidenskabelige spørgsmål. Allerbedst er, at bogen også besvarer langt de fleste af dem...

©2018 Gyldendal. Translated by Jan Teuber (P)2018 Gyldendal

Ce que les critiques en disent

Formidlet så fremragende, at enhver læser må frydes, undres og undertiden endda grine højlydt undervejs.
-- Lars Henrik Aagaard, Berlingske Tidende 

D'autres livres audio du même...

Ce que les auditeurs disent de En kort historie om næsten alt

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.