Obtenez votre premier livre audio gratuitement

Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulation possible en tout temps.

Description

Udvalgte H.C. Andersen "Jule Eventyr", indlæst af Kasper Holten. En lille perle til de lange vinteraftener med stemningsfulde eventyr, fyldt med glæde og eftertænksomhed: 

Grantræet, Nissen hos spækhøkeren, Tolv med posten, Det gamle egetræs sidste drøm, Den lille pige og svovlstikkerne, Nissen og madammen, Snemanden og sangen Barn Jesus i en krybbe lå.

©2018 Gyldendal (P)2018 Gyldendal

Ce que les auditeurs disent de Jule Eventyr

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.