Gratuit avec l'essai de 30 jours

1 crédit par mois pour vous procurer le titre de votre choix – ce titre vous appartient.
Le catalogue Plus – écoutez à volonté des milliers de productions originales, de balados et de livres audio.
Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulable en tout temps.
Acheter pour 17,26$

Acheter pour 17,26$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Det enda hopp som återstår är att dö. Snabbt.

En ung kvinnas kropp hittas i en övergiven stuga mitt inne i en stor skog utanför Los Angeles, och kriminalinspektör Robert Hunter befinner sig plötsligt i en fasansfull mordutredning. Offret var naket och hängde mellan två trästolpar. Hon hade utsatts för sadistisk tortyr innan hon dött en oerhört plågsam död. All hud hade skalats bort från hennes ansikte - medan hon fortfarande levde. I nacken hade någon skurit in ett egendomligt dubbelkors: Krucifixmördarens symbol.

Men det är en omöjlighet. Krucifixmördaren avrättades nämligen två år tidigare efter att just Hunter jagat honom i flera år.

Kan det vara en copycatmördare? Eller kan det otänkbara vara sant? Finns den riktiga mördaren fortfarande där ute, beredd att återigen ge sig ut på en ondskefull och våldsam jakt på nya offer, välja ut dem till synes slumpmässigt och håna Robert Hunter för att han inte kan fånga honom?

Hunter och hans nya partner är på väg in i en ofattbar mardröm, där ingenting stämmer och där det inte finns någonting som ens liknar en snabb och skonsam död.

©2017 Jentas (P)2017 Jentas

Ce que les critiques en disent

Ett isande, fängslande psykopatporträtt som bevisar att Carter befinner sig i samma klass som Jeffrey Deaver.
-- Daily Mail

En debut som griper tag ... men ingen bok för känsliga läsare.
-- Heat 

Jag har avgjort blivit rejält underhållen ... Boken berättas i mycket korta men välskrivna kapitel, som skickligt håller läsaren fången...
-- Jydske Vestkysten 

Effektfull och i rappt tempo.
-- Sunday Mirror

D'autres livres audio du même...

Ce que les auditeurs disent de Krucifixmördaren

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.