Obtenez votre premier livre audio gratuitement

CDN$ 14,95 par mois; les 30 premiers jours sont gratuits. Annulable en tout temps.

Description

"Lyden af skyer" er fjerde bind i Tafdrups store sammenhængende projekt om de fem sanser, der begyndte med "Smagen af stål" i 2014 og efterfulgtes af "Lugten af sne", 2016, og "Synet af lys", 2018.

I dette bind gælder det høresansen - med alle de følelser, det afsætter, af sorg og glæde, vrede og afsky, henrykkelse, eftertænksomhed, vemod, angst og utryghed. Sensuelle, tænksomme digte om den fjerde af menneskets sanser.

©2020 Gyldendal (P)2020 Gyldendal

Ce que les auditeurs disent de Lyden af skyer

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.