Gratuit avec l'essai de 30 jours

1 crédit par mois pour vous procurer le titre de votre choix – ce titre vous appartient.
Le catalogue Plus – écoutez à volonté des milliers de productions originales, de balados et de livres audio.
Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulable en tout temps.
Acheter pour 6,13$

Acheter pour 6,13$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

"Ett fridfullt svenskt sommarlandskap med en mängd trafikanter ute med sina nyputsade fordon. En semestervy. Så i ett slag förändrades bilden. En bländande blixt slog upp ur Saaben. Bilens väggar och tak buktade utåt och rämnade. Ljus och flammor kringvärvde bilen."

Ricky Bergner och John Frost, till yrket Säpoagenter men för tillfället semesterfirare på en badstrand, ser hur en ursinning gammal man hoppar in i en bil och vrålar iväg över badplatsens parkering. Efter en kort diskussion bestämmer de sig för att följa efter honom, så som han körde var både barn och små hundar i fara. Detta beslut ska leda dem in i en av de underligaste utredningar de någonsin fått på sitt bord. Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i omöjliga mysterier och faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som bakgrund.

©2019 SAGA Egmont (P)2019 SAGA Egmont

Ce que les auditeurs disent de På djupt vatten

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.