Gratuit avec l'essai de 30 jours

1 crédit par mois pour vous procurer le titre de votre choix – ce titre vous appartient.
Le catalogue Plus – écoutez à volonté des milliers de productions originales, de balados et de livres audio.
Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulable en tout temps.
Page de couverture de Pojken med stjärnorna

Pojken med stjärnorna

Auteur(s): Mirre Sennehed
Narrateur(s): Mitcho Batalov
Essayer pour 0,00$

14,95$ par mois après 30 jours. Annulable en tout temps.

Acheter pour 7,36$

Acheter pour 7,36$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Det är september och Philip är nyss hemkommen från att ha spenderat sommaren i Los Angeles, där han funnit kärleken i make-up artisten Ashley. Hemma i Sverige består hans dagar av arbete, att umgås med sitt kompisgäng, och att gå på konserter och festivaler. På många sätt är han precis som vilken 24-åring som helst, men Philip står ut från mängden - med sitt tuperade svarta hår, kajal och med silverstjärnor under ögonen väcker han uppståndelse i hemstaden Göteborg. Ofta möts möts Philip och hans kompisar av gliringar och hånfulla kommentarer, men han försöker att inte bry sig om det. Det är trots allt bara ord. Tills den ödesnatt i februari då allt förändras.

"Pojken med stjärnorna" är inspirerad av verkliga personer och händelser. Mirre Sennehed är en författare och entreprenör som är bosatt i Göteborg. Sennehed är vid sidan av sitt författarskap även föreläsare, DJ och arrangör inom Göteborgs klubbscen samt projektledare. Efter mordet på sin vän Pelle Nordkvist år 2010 så har Sennehed engagerat sig i frågor om människors rätt till en egen identitet, och hur det är att leva i en subkultur.

©2018 SAGA Egmont (P)2018 SAGA Egmont

Ce que les auditeurs disent de Pojken med stjärnorna

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.