Obtenez votre premier livre audio gratuitement

Abonnement à Audible

14,95$ par mois

1 crédit par mois pour vous procurer le titre de votre choix – ce titre vous appartient.
Le catalogue Plus – écoutez à volonté des milliers de productions originales, de balados et de livres audio.
Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulable en tout temps.
Acheter pour 9,84$

Acheter pour 9,84$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Mange mennesker oplever, at de ikke har de ressourcer, der skal til, for at leve det liv, de drømmer om. Skab lykke og overflod giver læseren praktiske råd og redskaber til at komme i kontakt med englene og få hjælp til at manifestere overflod og det liv, de allermest ønsker.

Der findes mange former for overflod - såsom at have nok tid, ideer, selvtillid, menneskelige forbin-delser, muligheder og økonomisk sikkerhed. Ifølge Doreen og Grant Virtue handler det ikke om, hvor mange penge, man har, men om at føle sig tryg og have det, der skal til, for at man kan udføre sit livsformål. Englene står klar til at hjælpe - man skal bare vide, hvordan man henvender sig til dem.

Hvert af bogens 11 kapitler bringer et budskab fra Overflodens Engle - en særlige gruppe af engle, som sørger for, at menneskers guddommelige mission på jorden ikke bliver forhindret.

"Skab lykke og overflod" - med hjælp fra englene styrker læseren i følelsen af ikke at være alene, og at der er hjælp og støtte at hente. Bogen er let læst og fuld af øvelser, praktiske redskaber og spirituelle indsigter, der kan bruges af alle og lede frem til enhver form for overflod.

©2018 Gyldendal. Translated by Frank Robert Pedersen (P)2018 Gyldendal

Ce que les auditeurs disent de Skab lykke og overflod

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.