Gratuit avec l'essai de 30 jours

1 crédit par mois pour vous procurer le titre de votre choix – ce titre vous appartient.
Le catalogue Plus – écoutez à volonté des milliers de productions originales, de balados et de livres audio.
Après 30 jours, 14,95$/mois + taxes applicables. Annulable en tout temps.
Acheter pour 12,31$

Acheter pour 12,31$

Payer avec la carte finissant par
En confirmant votre achat, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Audible et la déclaration de confidentialité d'Amazon. Des taxes peuvent s'appliquer.

Description

Piękna opowieść o przyjaźni i podejmowaniu trudnych wyborów. Nora zajmuje się organizacją zajęć z ceramiki, choć właściwie za bardzo się na tym nie zna. Ma tylko warsztat, w którym pracował jej zaginiony w tajemniczych okolicznościach mąż. Teraz kobieta musi jakoś zarobić na utrzymanie pięciorga dzieci po tym, jak została zupełnie sama... Dołączają do niej Lena, Gośka i Marta.

I każda z nich ma własne problemy do rozwiązania. Pierwsze spotkanie nie należy do najbardziej udanych. Z czasem jednak kobiety przekonują się, że kłopoty łatwiej pokonać, gdy ma się obok siebie życzliwe osoby. A przyjaźń to nie wytarty frazes, lecz wartość, dzięki której wszystko staje się prostsze. Cztery kobiety, różne jak cztery żywioły. A jednak, na przekór logice, zaczyna łączyć je piękna przyjaźń. Zniszczyć ją może tylko sekret, który ukrywa jedna z przyjaciółek.

©2013 Liliana Fabisińska (P)2020 Storybox

Ce que les auditeurs disent de Z jednej gliny

Moyenne des évaluations de clients

Évaluations – Cliquez sur les onglets pour changer la source des évaluations.

Il n'y a pas encore de critiques disponibles pour ce livre audio.